Der står ikke kun ”instruktør” på trænerens kasket. Nutidens børn har behov for, at træneren også opdrager og viser omsorg

Mange børn mangler i dag tydelige voksne omkring sig. Voksne, som tør vise, hvad der er rigtigt og forkert. Over-for de unge spillere gælder det, at instruktøren har tre kasketter på:
  • én som træner,
  • én som opdrager og
  • én som omsorgsgiver.

Og det er især svært for de yngre trænere at få alle tre kasketter til at sidde.

Mange mener, at det vigtigste er at være gode kammerater med holdet. Ja, men det er også vigtigt at kunne lægge distance og tage en konflikt, når det er nødvendigt. Det er vigtigt, at man som træner giver sig selv lov til at sige fra. Men det nytter selvfølgelig ikke at satse hele trænerkarrieren på at opsætte grænser og sige fra. En træner får ingen respekt uden at give et positivt bud på, hvad rammer og indhold i idrætten skal være.
I den daglige træning kan træneren hjælpe sig selv godt på vej ved simpelthen at være velforberedt.

Den voksne skal være foran børnene i sin tankegang. Der skal være struktur og genkendelighed i træningen, men ikke så faste rammer, at der ikke er plads til børnenes mening.

Utrolig megen idræt foregår kun på de voksnes præmisser. Det er meget vigtigt at lytte til børnenes signaler om, hvordan det går. Og man kan sagtens udstikke små opgaver, som for eksempel: Kom lige med en boldleg til næste gang.

Som træner er man en model, det vil sige et forbillede, for børn og unge, uanset om man vil eller ej - et godt eller dårligt forbillede.

For at være et godt forbillede skal man arbejde med både børnenes selvtillid og deres selvværd. Selvtilliden byg-ger på, hvad man føler, man kan præstere. Selvværdet bygger på, hvordan man oplever sig selv som person.

Træneren skal ikke kun rose og kommentere børnenes præstationer men også styrke deres selvværd. Det kan man gøre ved at vise interesse - for de nye sko, for den nye lillesøster, der ankom i ferien, eller ved at checke listen over fødselsdage.

Kunsten er at rose børnene for det de er, og ikke kun for det de kan.