Dansk Håndbold Forbunds idé med børnehåndbold er at nå flest muligt børn og deres forældre gennem hånd-boldforeningernes tilbud.

Selve håndboldspillet er udgangspunktet for børnenes fremmøde i klubberne, og foreningernes opgave er at give dem en positiv oplevelse ved deltagelse i børnehåndbold og dermed danne grundlag for en fortsat deltagelse i håndboldsporten - eller en anden foreningsaktivitet.

Rødovre Håndboldklub må anses for at være en breddeklub - med elitehold, hvilket der ikke er planer om at ændre på i den nærmeste fremtid. I klubbens børneafdelinger ”Sandkassen” er der nogle få enkle ”leveregler”:

 • Det skal være sjovt at gå til håndbold.
 • Der skal være plads til alle.
 • Det skal være sjovt at deltage i klublivet.
 • Børnene skal være i centrum.
 • Forældrene skal være med.
 • Vi skal samarbejde.
 • Vi skal respektere hinanden.
 • Der tages udgangspunkt i den enkelte spillers evner og færdigheder.
 • Børnene skal lære holdspillet (teamworket).
 • Vi spiller med i turneringer.
 • Vi deltager i stævner til efterår, jul og påske.
 • Det er sjovest at vinde.

Også ungdomshåndbolden i både ”Dame- og Herrebenet” i Rødovre Håndboldklub skal følge grundidéen om at bibringe og bibeholde medlemmernes interesse for at dyrke håndboldspillet. Mange af levereglerne fra børne-håndbolden gælder også her:

 • Det skal være sjovt at gå til håndbold.
 • Der skal være plads til alle.
 • et skal være sjovt at deltage i klublivet.
 • Vi skal samarbejde.
 • Vi skal respektere hinanden.
 • De unge skal udvikles til gode spillere.
 • Der tages udgangspunkt i den enkelte spillers evner og færdigheder.
 • De unge skal lære holdspillet (teamworket).
 • De unge skal lære at føle og tage ansvar
 • Vi spiller med i turneringer.
 • Vi deltager i stævner til efterår, jul og påske.
 • Det er sjovest at vinde.