er at give spillerne en meningsfuld idrætsaktivitet i et stimulerende og positivt miljø, og Rødovre Håndbolds ungdomsmålsætning er at:
  • skabe og udvikle en atmosfære af kammeratskab, holdånd og fair spil
  • via en god organisation, klare regler og dygtig ledelse gennemføre en idrætslig uddannelse for på bedste vis at udvikle alle hold
  • gennem langsigtet arbejde med egne spillere at gøre klubben stort set selvforsynende med elite- og divisionsspillere.
I miniafdelingen er aktiviteterne klart socialt rettede, med hovedvægten på boldbehandling, lege og småspil i en atmosfære præget af trivsel og kreativitet.

I ”Sandkassens” øvrige grupper er det fortsat den alsidige træning, der er vigtigst, og turneringsresultater kom-mer i anden række. Kampene er primært en opmuntring og en test af om træningen følger de opstillede mål for spillerne. Det er trods alt til træning, man lærer nye detaljer, og det er der, man i de unge år udvikles allerbedst

Når spillerne bliver ældre og rykkes op i henholdsvis ”Dame- og Herrebenets” grupper, øges de individuelle krav. Spillerne lærer at arbejde mere koncentreret og målrettet og lærer at træning og kamp ofte er et hårdt slid, som kræver tålmodighed og disciplin. ”Sandkassen” er forpligtiget til at forberede børn og forældre i ældste puslinge-årgang til ungdomsafdelingen - herunder det kommende konkurrence-element, som ligger i elite-sport, idet ung-domsafdelingernes hold sættes ud fra princippet om, at de bedste spillere spiller på de bedste hold. Holdudtagel-serne sker under hensyntagen til holdenes og spillernes fysiske, tekniske, taktiske og sociale udvikling.

Kvalitet er et af vores æresord. Den højeste kvalitet skal præge hele vores virke. Til alle hold skal der være ud-dannede ledere. Ledere som har fået deres uddannelse dels gennem kurser under Dansk Håndboldforbund og lokalforbund, dels gennem intern træneruddannelse.

Ved at samtræne på tværs af aldersgrupperne vil vi øge kvaliteten i vores spillerudvikling. De yngre ser og lærer af deres ældre kammerater. Det skaber også større kammeratskab når f.eks. en 10-årige får lov at træne med juniorspillerne.

Det er vigtigt, at alle ledere og trænere samt forældre og spillere via et positivt og konstruktivt engagement i hele klubben bidrager til at ungdomsarbejdet i Rødovre Håndboldklub får allerhøjeste kvalitet.